Gewoon goed Nederlands

Over de auteur

Marianne Bertina was jarenlang als docent verbonden aan de opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) van de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 2006 begeleidt zij studenten in de minor Schrijven en redigeren.


Alles waar je energie in steekt, groeit. Hoe meer je van iets weet, hoe interessanter het wordt.

 

 > Lees verder

 

Deze site is bedoeld voor studenten en docenten die werken met Gewoon goed Nederlands. Voor studenten zijn er concrete uitwerkingen van de opdrachten en toetsen. Docenten vinden per hoofdstuk en per onderwerp aanvullend les- en toetsmateriaal.

Over het boek

Gewoon goed Nederlands laat zien wat de basisprincipes zijn van het geschreven Nederlands. Niet met een opsomming van droge regels in onbegrijpelijk jargon, maar met een keur aan voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van journalisten en auteurs die laten zien hoe zij het levende Nederlands naar hun hand zetten. Door de heldere toelichting wordt het taalbewustzijn van de lezer stap voor stap opgebouwd en uitgebreid.

 

Centraal staan vragen als:

  • Wanneer zit een zin goed in elkaar? Waar moet je op letten? Wat kan er mis gaan? Hoe krijg je de geheimen van het werkwoord onder de knie?
  • Hoe maak je van losse zinnen een samenhangend en goedlopend geheel? Hoe breng je variatie aan in zinsbouw en formulering? Wat zijn de bekende valkuilen? Hoe ga je om met die lastige komma’s?
  • Hoe maak je op een creatieve manier gebruik van de mogelijkheden van de Nederlandse taal? Hoe ontwikkel je zoiets als ‘een persoonlijke stijl’?

 

Gewoon goed Nederlands is in de eerste plaats geschreven voor studenten aan hbo en universiteit. Hun studiesucces is immers voor een groot deel afhankelijk van hun schrijfvaardigheid. En juist daarbij is kennis van de Nederlandse taal nog steeds van doorslaggevend belang.

Met name studenten die zich voorbereiden op een beroep waarin schriftelijke communicatie een belangrijke rol speelt, vinden in dit boek een stevige basis voor de ontwikkeling van een effectieve en creatieve taalvaardigheid.

Ook voor docenten-in-spe, die later zelf het goede voorbeeld moeten geven, vormt de hier gepresenteerde benadering van het geschreven Nederlands een stimulerend voorbeeld.

 

Uiteraard kan iedereen die beroepsmatig veel moet schrijven, dit boek gebruiken om zijn of haar Nederlands een nieuwe impuls te geven en naar een hoger niveau te brengen.

 

In deze tweede druk worden bekende struikelblokken uitvoeriger toegelicht en voorzien van verhelderende oefeningen en handige overzichten.

Meer informatie of bestellen?

Ga naar de website van Boom uitgevers.